Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu PK Zlín 30. 11. 2023

Místo: Club Restaurant MSI, nám. T.G. Masaryka 1281 (býv.3.dívčí internát), Zlín

Prezentace: 18:00 -18:30  hod.                       

Jednání: 18:30 – 20:30 hod.

Místo : Club Restaurant MSI, nám. T.G. Masaryka 1281 (býv. 3. dívčí internát), Zlín

Prezentace : 18:00 -18:30  hod.
                       
Jednání : 18:30 – 20:30 hod.

Program VH :

1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled na další období
5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2024
6. Volby nového výkonného výboru a dozorčí rady
7. Zpráva mandátové a volební komise
8. Diskuse
9. Závěr

Upozornění :
VH se mohou zúčastnit pouze členové klubu (stav k 31. 12. 2021) nebo jejich zákonní zástupci (u dětí ml.18 let)
Žádáme všechny členy, aby se při prezentaci prokázali platným občanským průkazem, pokud nejsou členům volební komise veřejně známi.
Návrhy s náměty k projednání můžete zasílat na e-mailovou adresu: pkzlin@seznam.cz do 23. 11. 2023

Ivo Benda
předseda Plaveckého klubu Zlín z. s.

 

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz