Čestní členové

Plavecký klub Zlín děkoval

     Od 1. do 2. prosince proběhl ve zlínských Městských lázních už 49. ročník Vánoční ceny města Zlín v plavání. O průběhu tohoto závodu s nejdelší tradicí v České republice a o úspěších plavců našeho klubu jsme vás již informovali v jiném článku. Tentokrát bych se rád zmínil o události, která proběhla v průběhu slavnostního zahájení závodu.

     Plavecký klub Zlín letos oslavil 73. výročí založení a Vánoční cena se může příští rok těšit na oslavu jubilejní "padesátky". Náš klub spolu s Vánoční cenou tak má za sebou velmi dlouhou, ale také velmi bohatou a úspěšnou historii. Klub vychoval desítky reprezentantů, kteří se účastnili OH, MS či ME a překonali stovky českých plaveckých rekordů. Naši plavci získali v historii oddílu stovky, ne-li tisíce medailí na mistrovstvích republiky a to nejen v individuálních disciplínách, ale několikrát se nám také podařilo zvítězit v celorepublikové soutěži oddílů. Díky těmto individuálním, ale i týmovým úspěchům, patří Plavecký klub Zlín dlouhodobě mezi nejúspěšnější sportovní kluby Zlínského kraje a stejně tak mezi nejlepší plavecké kluby České republiky.

     Těchto úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez píle a tvrdé práce samotných sportovců ale stejně tak bez obětavé práce členů klubu v pozadí. Bez nadšené práce cvičitelů, trenérů, rozhodčích či funkcionářů, kteří velmi často pracují pro klub ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, by Plavecký klub Zlín jistě nedosáhl výše zmíněných úspěchů. A právě těmto současným i bývalým členům našeho klubu jsme se rozhodli vzdát dík a jako ocenění jejich dlouhodobého přínosu pro klub, jsme jim při příležitosti 49.ročníku Vánoční ceny udělili čestné členství. Je to jen malé poděkování za léta práce v našem plaveckém klubu, kdy někteří v něm strávili  již úctyhodných šedesáti let. Mezi oceněnými jsou také bývalí členové klubu, kteří se tohoto ocenění bohužel již nedožili.

     Naše díky patří všem.  Všem oceněným, i těm na které se tentokrát nedostalo, všem současným i minulým členům, kteří se podíleli či podílejí na chodu klubu nebo jej reprezentují svými sportovními výkony. My všichni jsme Plavecký klub Zlín a můžeme být pyšní na naši historii, současnost a jsem přesvědčen, že se můžeme hrdě dívat i do budoucnosti.

Ivo Benda
předseda Plaveckého klubu Zlín

Ing. Jaroslav Sýkora

18 let  byl předsedou plaveckého klubu Zlín. Za jeho předsednictví dosáhl plavecký klub největších úspěchů ve své historii. Daniel Málek byl
dvakrát pátý na OH v Sydney. Marcela Kubalčíková  obsadila osmé místo na MS v Hongkongu a páté místo na ME ve Valencii. Ivo Benda byl držitelem
českých rekordů na 50 a 100VZ. Čtyři plavci startovali na MEJ a pět plavců na Světové universiádě. Zlínští plavci překonali  za jeho předsednictví 198 českých rekordů.

Děkujeme Jardo!

Dana Dočkalová

Neuvěřitelných 60 let prožila v plaveckém klubu Zlín, dříve v TJ Spartak Zlín a TJ Gottwaldov. Po ukončení aktivní závodní činnosti pracovala jako trenérka  a cvičitelka plavání k tomu ještě jako plavecká rozhodčí.

Děkujeme Dano

Ing. Josef Konečný

Začínal jako aktivní plavec za TJ Gottwaldov a potom  15 let jako hráč vodního póla. Rozhodcovské činnosti se věnuje již 53 let a náš klub v něm má  stále velkou oporu.
Děkujeme Jožko
 

Stanislav Polínek – in memoriam

Bývalý plavec, úspěšný hráč vodního póla a 40 let jako plavecký rozhodčí.
Ještě nedávno stál s námi u bazénu, jako dlouholetý a spolehlivý startér, kdy
jeho přesnému oku neušlo žádné porušení pravidel. Pro chybující závodníky měl však vždy vlídné slovo.
Čest jeho památce

Ocenění přebral jeho syn Pavel, který kráčí v jeho rozhodcovských šlépějích.

JUDr Josef Benda

Pan Josef Benda se nesmazatelně zapsal do historie našeho plaveckého klubu a do historie města Zlína. V době svého působení v našem klubu se mu podařilo zajistit výstavbu nového 50m bazénu v rekordně krátké době 18 měsíců. Tato skutečnost  je stále považována za vyjímečný manažerský počin a je naší milou povinností  to stále připomínat.
Děkujeme

Božena Greplová

Z aktivní  cvičitelky gymnastiky přeběhla k nám do plavání a jako cvičitelka, trenérka a rozhodčí u nás stále pracuje. Ve svých letech má neuvěřitelnou vitalitu a my jsme rádi, že se na ni můžeme spolehnout. A to již 35 let.
Děkujeme Boženko

MUDr. Pavel Láníček

Od roku  1960 sportovní lékař plaveckého klubu Zlín a zakladatel  mezinárodního sportovního styku  s italským klubem v Miláně.
Děkujeme

Josef Liška - in memoriam


 

Vyvrcholením jeho činnosti bylo uspořádání mistrovství ČSSR v plavání na 50m bazénu u továrny („Baťák“). Po prezenční vojenské službě a působení v Praze se v roce 1956 opět vrátil do Zlína jako hlavní trenér z povolání. V roce 1963 založil první experimentální třídu plavání, posléze sportovní plavecké třídy. Pod jeho vedením se mezi lety 1950-1989 rodilo spousty přeborníků, rekordmanů a nejen těch v posledních letech se věnoval těm nejmeším.

Děkujeme

Pan Evžen Hečko - in memoriam

Jeden z členů plaveckého klubu, který se svou dlouholetou organizační i trenérskou prací významně zapsal do historie klubu. Od roku 1952 do roku 1974 působil s roční přestávkou (1969) jako předseda, organizátor dění v klubu a většinu této doby také jako trenér.

Děkujeme

Eva Königová

Dlouholetá  trenérka, cvičitelka a rozhodčí.

Evo děkujeme

Radek Havel

první účastník olympijských her z našeho plaveckého klubu, toho času pobytem v USA.
Vybíráme z výsledků:

 • OH Moskva 1980 - 200m VZP 22., 400m VZP 25., 4x200m VZP 9.
 • ME Řím 1983 - 200m VZP 19., 400m VZP 19.
 • EP Göteborg - 200m VZP 6., 400m VZP 6.
 • EP Bergen 1984 - 400m VZP 6.
 • EP Hertogenbosch - 400m VZP 7.

Děkujeme


Olga Chlupová

Československá plavecká reprezentantka, účastnice  ME a MS a první žena v ČSSR, která překonala hranici jedné minuty na 100m volným způsobem na 50m bazénu.
Vybíráme z výsledků:

 • MS Bělehrad 1973 - 100m P 13., 200m P 14., 200m PZ 18.
 • ME Vídeň 1974 - 100m VZ 10., 200m VZ 15.
 • EP Utrecht 1973 - 100m VZ 8., 200m VZ 8., 200m PZ 5.
 • EP Tours 1975 - 100m VZ 2., 200m VZ 2., 200m PZ 2.
 • EP Neapol 1975 - 100m VZ 2., 200m VZ 2.
 • Mnohonásobná medailistka mistrovství ČSSR,
 • Československá rekordmanka
 • První žena v ČSSR pod 1:00 na 100m VZ
 • V roce 1975  vyhlášena jako nejúspěšnější sportovec města

Děkujeme

 

 

Marie Kočendová

první  zlínská plavkyni, která získala titul mistryně Československa a to celkem 36x.
Vybíráme z výsledků:

 • ME Utrecht 1966 - 100m VZP 10., 400m VZP 16.
 • V roce 1963 vyhlášená jako nejlepší sportovec města.
 • V roce 1964 vytvořila 12 československých rekordů a v roce 1966 byla vyhodnocena jako nejlepší plavkyně ČSSR.

Děkujeme

 

Jarmila Hemerková

československá reprezentantka a účastnice ME. V letech 1973 - 75 překonala  24 x československý rekord na 200, 400 a 800VZ.

Vybíráme z výsledků:

 • ME Vídeň 1974 - 400m VZP 10., 800m VZP 14., 4x100m VZP 9.
 • EP Tours 1975 - 400m VZP 2., 800m VZP 2.
 • EP Utrecht 1973 - 400m VZP 8., 800m VZP 8.
 • V roce 1974 vyhlášena jako nejlepší sportovec města

Děkujeme


Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz