Sportovní třídy

Sportovní třídy

Koncepce přípravy žáků sportovních tříd PK Zlín

22.09.2020 16:33:17

Vážení rodiče,
Rádi bychom Vám představili ucelenou koncepci přípravy žáků sportovních plaveckých tříd. Trenérské obsazení v jednotlivých skupinách, tzv. FAQ - nejčastější otázky rodičů včetně odpovědí na tyto otázky a pokyn na koho se obrátit v případě dalších otázek.

Dlouhodobé cíle PK Zlín:

 • Vytvoření sportovního kolektivu s výbornou komunikací mezi všemi jeho členy. Aktivní spolupráce se všemi trenéry PK Zlín.
 • Zajistit takové fungování klubu, které v maximální míře podpoří rozvoj žáků a posune jejich výkony na úroveň české plavecké špičky.
 • Aktivní komunikace s učiteli ZŠEZ a s  rodiči žáků.
 • Snaha o vytvoření a udržování správné morálky plavců, vést plavce ke slušnému chování, toleranci a jednaní dle pravidla „ fair play“.
 • Vzdělávat sportovce v oblasti mentálního tréninku, sportovní psychologie a zdravé výživy.
 • Vytvoření ideálních podmínek pro plavecký a kondiční trénink.
 • Práce na postupné zátěži plavce zatěžovat a důsledný nácvik a zlepšování techniky všech plaveckých způsobů s využitím dostupné videotechniky.
 • Vytvoření prostředí, které bude plavce dále motivovat k pohybové aktivitě, ke sportu a plavání.
 • Zajištění materiálního vybavení vhodného pro plavce i jejich trenéry.

 I. Základní cíl:

 • Poskytnutí podpory pro všestrannou sportovní přípravu s důrazem na závodní plavání, která bude děti bavit a zajistí harmonický vývoj organismu.

 II. Náplň přípravy jednotlivých ročníků:

 

 1. třída:

Sportovní cíl:  

Nácvik techniky všech 4 plaveckých způsobů, vytvoření stabilních pohybových návyků vhodných pro pohyb ve vodě, seznámení se se záchranou tonoucího, zvyšování plavecké kondice. Osvojení plaveckých pravidel. Fixace již dosažených dovedností. Důsledné vedení k plavecké všestrannosti. Zvládnutí startovního skoku po hlavě (šipka). Dále motivace žáků k pohybové aktivitě, hlavně pomocí herní formy (hry ve vodě, skoky do vody, vodní polo,..). Budování kladného vztahu ke sportu a vytvoření kolektivu z nové třídy.

Tréninky:

 • 5x 60 minut – plavecký trénink
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Příprava dětí na závodění, cca 6 závodů za rok (dle termínové listiny a výkonnosti), osvojení pravidel plavání.

 

 1. třída:

           

Sportovní cíl:  

Ve výuce navazujeme na dovednosti získané ve 4. třídě. Zdokonalení všech 4 plaveckých způsobů, fixace správných startů a obrátek, zvyšování plavecké kondice. Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základů techniky a na všestrannost. Seznámení se s vedením tréninkové deníku.

Tréninky:

 • 4x 90 minut – plavecký (2x včetně 10-15 min. kompenzační cvičení - Po a Čt)
 • 1x 60 minut – plavecký (hry – St)
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Závody dle termínové listiny a výkonnosti (4-8 za rok). Důsledná příprava na závod (vhodná strava v den závodu, vhodné rozcvičení, závodní rozplavání). Práce na zdravém sebevědomí plavců, podpora při případném neúspěchu, budování tzv. „psychické odolnosti“.

 

 1. třída:

           

Sportovní cíl:  

Rozvoj výkonnostního plavání, zdokonalování plavecké všestrannosti. Fixace správného provedení startů, obrátek i výjezdů. Upevňování zájmu o sport.  Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy. Plavci už si samostatně vedou tréninkové deníky, dle pokynů svého trenéra.        

Tréninky:

 • 4x 90 minut – plavecký (2x včetně 10-15 min. kompenzační cvičení - Po a Čt)
 • 1x 60 minut – plavecký (hry – St)
 • 1x 90 minut – plavecký (kontrolní závody)
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Závody dle termínové listiny a výkonnosti (5-10 za rok). Již se zaměřit více na taktiku (rozložení sil, závodní strategie).

 

 1. třída:

 

Sportovní cíl:

Rozvoj sportovního plavání, zdokonalování plavecké techniky, zvyšováni fyzické kondice a výkonnosti. Rozvoj rychlosti, síly (jen vlastní vahou), vytrvalosti, koordinace a flexibility kloubů. Fixace správného provedení startů, obrátek i výjezdů. Budování kladného vztahu k tréninku. Rozšiřování znalostí v oblasti vhodné regenerace a relaxace (z časového hlediska není možné ji realizovat přímo v době tréninku – vyjma rozcvičení, správného rozplavání, kompenzačního cvičení a vyplavání).

Tréninky:

 • 2x 120 minut ráno – plavecký (2x včetně 10-15 min. kompenzační cvičení)
 • 3x 90 minut odpoledne – plavecký
 • 1x 90 minut – plavecký (So), možnost kontrolních závodů
 • 1x 60 minut – suchá příprava (viz. Obecné zajištění níže)
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Závody dle termínové listiny a výkonnosti, možnost zařazení do ligového družstva. Důsledná příprava na závod včetně klidového režimu (cca2 dny před závodem, dostatek spánku, vhodná strava apod.). Detailní znalost plaveckých pravidel.

 

 1. třída:

Sportovní cíl:

Rozvoj sportovního plavání, zvyšování fyzické kondice a výkonnosti. Zdokonalování získaných dovednosti a zdokonalování plavecké techniky, pohyby se automatizují, probíhají mimo kontrolu vědomí, jsou přesné, koordinované a plynulé. Postupné zaměření plavce na jeho hlavní způsob, se stále zachovanou všestranností.   

Tréninky:

 • 2x 120 minut ráno – plavecký (2x včetně 10-15 min. kompenzační cvičení)
 • 3x 90 minut odpoledne – plavecký
 • 1x 90 minut – plavecký (So), možnost kontrolních závodů
 • 2x 60 minut – suchá příprava (viz. Obecné zajištění níže)
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Závody dle termínové listiny a výkonnosti, možnost zařazení do ligového družstva. Znalost závodní taktiky. Zvyšování psychické odolnosti (rychle se vyrovnávat se změnami, s nejistotou, ustát neúspěch, nehroutit se z každé maličkosti a neztrácet nadhled).

 

 1. třída:

 

Sportovní cíl:

Rozvoj sportovního plavání, zdokonalování plavecké techniky, zvyšování fyzické kondice a výkonnosti.

      

Tréninky:

 • 2x 120 minut ráno – plavecký (2x včetně 10-15 min. kompenzační cvičení)
 • 4x 90 minut odpoledne – plavecký
 • 1x 90 minut – plavecký (So), možnost kontrolních závodů
 • 2x 60 minut – suchá příprava (viz. Obecné zajištění níže)
 • 2x 45 minut – všeobecná sportovní příprava v rámci školní Tv

Závodní činnost:

Závody dle termínové listiny a výkonnosti, možnost zařazení do ligového družstva.

 

NOVINKA: Pro nadějné plavce ST, je zde od března 2018, možnost absolvovat trénink ve vyšší věkové kategorii. Tento trénink bude vysoce fyzicky náročný a zařazeni sem budou pouze plavci, kteří splňují daná kritéria. (např. docházka, výkonnost, zájem, doporučení jeho trenéra). Tento trénink bude stanoven do 15.dne v měsíci.

 

 

III. Obecná příprava a zajištění

         

 • Tréninková příprava probíhá na 25m i 50m bazéně, v prostorách školní tělocvičny a sportovního stadionu.
 • V případě potřeby je zde možnost masáží, konzultací a individuálního cvičení s naší fyzioterapeutkou Kateřinou Gargulákovou.
 • Každoroční týdenní lyžařský výcvik
 • Sportovní soustředění
 • Společný týdenní vodácký zájezd (7.- 9. třída)
 • V rámci suché přípravy možno využít: spinning, lezení, atd.
 • Seznámení rodičů se správným způsobem stravování sportovně aktivních dětí
 • Zajištění sportovních prohlídek odborným sportovním lékařem (Zlín, Ostrava)
 • Spolupráce se ZŠ Emila Zátopka Zlín – reprezentace školy i v jiných sportech
 • Možnost spojení tréninků ve vyšších ročnících 7. - 9. třídy (dle výkonnosti)
 • Děti opouštějící ST mají možnost pokračovat ve výkonnostním nebo vrcholovém plavání, jako rozhodčí, cvičitelé či trenéři.


  IV. Kritéria pro vyřazení plavců z PK Zlín:

 

 

Vedoucí sportovních tříd může podat návrh na vyřazení plavce z klubu PK Zlín v případě:

 • Nerespektování trenéra, dlouhodobá nekázeň na trénincích
 • Neplacení členských příspěvků
 • Neomlouvání neúčasti v tréninkových hodinách
 • Dlouhodobá špatná pracovní morálka, slabá výkonnost
 • Odmítnutí komunikace při řešení případných problémů

 

V. Personální zajištění pro školní rok 2017/2018

 

 1. třída:

            Ing. Daniel Málek – hlavní trenér

            Mgr. Alena Martinková, Vilém Čejka

 

 1. třída

            Blanka Kalendová – hlavní trenérka

            Z.Krčmářová, Dagmar Vágnerová – pomocné trenérky

 

6. třída

Mgr.Alena Martinková – hlavní trenérka

Zuzana Krčmářová, Vilém Čejka – pomocní trenéři

 

 1. třída

            Mgr. Magdaléna Škubalová – hlavní trenérka

            Eva Svobodová – pomocná trenérka

 

 1. třída

            Mgr. Alena Martinková – hlavní trenérka

            Zuzana Krčmářová,

 

 1. třída

            Mgr. Eliška Holíková – hlavní trenér, 
Vilém Čejka  – pomocný trenér

 

Suchá příprava/ gymnastická hala

Lucie Janečková

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz