Úspěchy klubu

Historie klubu

Jak šel čas v plaveckém klubu ve Zlíně...

Mezi novými členy učitelského sboru pokusné měšťanské školy v roce 1933 - 34 přišel do Zlína i odborný učitel Jaroslav Černý. Stal se členem sekce tělesné výchovy, jíž bylo uloženo, aby v rámci školské reformní praxe vypracovala koncepci tělesné výchovy. V rámci školy vznikaly sportovní kroužky v neposlední řadě i plavání. Plavecký kroužek musel splatit dluh době. Základní funkce byla zaměřena na výuku neplavců, ale zákon jednoty vedl k utváření vyššího stupně výcvikových forem, kdy přirozeně výcvik pokračoval prvky z přípravy sportovního plavání.

Na začátku k výcviku sloužil dnes již neexistující bazén na školní zahradě. Snaha pokračovat v uceleném plánu vedla plavce do krytých 12 m bazénů v Přerově a Uherském Hradišti o volných sobotách a nedělích. V letech 1935 - 36 absolvovali zlínští plavci několik výcvikových táborů v Přerově. V roce 1935 byl na Januštici otevřen první 25 m bazén a městská rada ho propůjčuje k plaveckému výcviku žactva BEZPLATNĚ na dva půldny v týdnu. Stejně byl využíván i dřevěný bazén na Zboženských rybnících.

Rok 1939:

15. července 1939 byl otevřen 50 m bazén u továrny tzv. “Baťák“. Tím bylo splněno dlouholeté přání veřejnosti a byla tak otevřena cesta k základnímu, závodnímu i rekreačnímu plavání. Současně byl ustanoven plavecký oddíl SK Baťa, který se ještě v témže roce stal členem Českého amatérského plaveckého svazu. V čele plaveckého oddílu byl Dr. Josef Holoubek, Jaroslav Černý, František Bendl a Ing. Karel Kašpárek.

Rok 1944:

20. listopadu 1944 při bombardování Zlína je těžce poškozen bazén u továrny a činnost plaveckého klubu je omezena. Všechny materiály uložené v klubovně oddílu byly při bombardování zničeny. I z následujících let, až do r. 1960, se nedochovaly skoro žádné dokumenty, patrně neprozíravostí některého z členů jednoty byly skartovány.

Rok 1948:

16. dubna 1948 je změněn název SK Baťa na Sokol Botostroj Zlín a 24. prosince 1948 na Sokol Svit Gottwaldov a v roce 1952 se oddíl jmenuje TJ Gottwaldov.

Rok 1952:

V roce 1952 jsou otevřeny zimní lázně s krytým 25 m bazénem což přispělo k rozvoji plaveckého sportu v Gottwaldově.

Historie klubu mezi lety 1944 - 64 je nám absolutně neznámá, zbylo nám jen pár fotografií. Uvítáme jakékoliv informace k odtajnění zatím neznámé historie zlínského plavání.

Rok 1963:

Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova v roce 1963 - 1. Marie Kočendová, 9. Jiří Walter a mezi kolektivy se plavci umístili na druhém místě.

Rok 1964:

A v roce 1964 vytvořila Marie Kočendová 12 československých rekordů a byla vyhodnocena jako nejlepší plavkyně ČSSR, Jiří Walter se stal nejvšestrannějším sportovcem v ČSSR. V prvním roce účasti v I.lize se umístily ženy na 3. a muži na 4. místě.

Rok 1965:

V roce 1965 se uskutečnil I. ročník Vánoční ceny v plavání, která se v dalších letech stala významným sportovním podnikem, na němž v dalších ročnících startovali slavné postavy světového plavání, jako kupříkladu Mathes, Woodrofe, Cooková, Krylov, Larson a mnozí další plavci z více jak 20 států z Evropy i ze zámoří.

Rok 1966:

Rok 1966 byl pro gottwaldovské plavání velmi úspěšný. Oddíl, který měl v té době 250 závodníků byl třetím nejlepším v republice. Gottwaldovští plavci tvořili páteř čs. reprezentace. V národním mužstvu byli Jaroslav Kouřil, Jiří Walter, Jiří Kalina, Vladislav Vachta, Michal Litera, Dana Perková, Bohumila Holeňová a Marie Kočendová.

Rok 1967:

V roce 1967 se ženy staly poprvé v I. lize mistryněmi ČSSR. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Dana Perková, 5. Marie Kočendová a mezi kolektivy plavkyně zvítězily.

Rok 1968:

V roce 1968 ženy obhájily prvenství v nejvyšší plavecké soutěži. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 5. Marie Kočendová, 6. Dana Perková a mezi kolektivy plavkyně opět zvítězily. Za nejlepší výkonnostní růst byla v tomto roce vyhodnocena členka prvoligového družstva žen Hana Pachlová, která byla současně reprezentantkou ČSSR.

Rok 1969:

Rokem 1969 se v oddíle projevuje určitá stagnace, odcházejí bývalé opory jako trenér Liška, dále Kočendová s Perkovou. Přesto však oddíl patří stále k nejlepším v ČSSR, ženy obsazují v I. lize druhé místo a muži vítězí ve II. lize. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 4. Marie Bradíková.

Rok 1970:

V roce 1970 startuje Marie Bradíková na evropském šampionátu v Barceloně, kde obsadila 10. místo na 800 m kraul. Tato plavkyně byla šestinásobnou mistryní ČSSR a oporou plaveckého družstva TJG, které v nejvyšší soutěži obsadilo 2. místo, i když nastoupilo již bez Kočendové a Perkové. Na těchto úspěších se podíleli trenéři Petr Přikryl a Evžen Hečko. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Marie Bradíková a mezi kolektivy plavkyně získaly druhé místo.

Rok 1971:

Dalším rokem 1971 pokračovala Marie Bradíková v lovení zlatých medailí na mistrovství ČSSR, tentokrát jich získala 15 a k tomu ještě přidala dva čs. rekordy na 400 a 800 m kraul. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Marie Bradíková a mezi kolektivy plavkyně získaly třetí místo.

Rok 1972:

V roce 1972 se Jarmila Hemerková a Olga Chlupová zúčastnili ME ve Vídni. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 5. Marie Bradíková, 10. Olga Chlupová a mezi kolektivy plavkyně zvítězily.

Rok 1973:

Olga Chlupová se jako jediná čs. plavkyně zúčastnila prvního MS v Bělehradě ´73. Vytvořila rekordy ČSSR na 200 m prsa, 400 m kraul, 1500 m kraul, vyrovnala rekord na 100 m kraul. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Olga Chlupová a mezi kolektivy plavkyně opět zvítězily.

Rok 1974:

Roku 1974 se Jarmila Hemerková stala plavkyní roku a spolu s Olgou Chlupovou byly zařazeny do olympijské přípravy na Montreal, startovala na ME ve Vídni, kde obsadila desáté místo v závodě na 800 m kraul. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 1. Jarmila Hemerková, 3. Olga Chlupová a mezi kolektivy plavkyně zvítězily.

Rok 1975:

V roce 1975 se pro změnu nejlepší plavkyní ČSSR stala Olga Chlupová, která se zúčastnila MS v Bělehradě. Hegemonie Gottwaldovských plavkyň byla potvrzena i v tomto roce vítězstvím v I. lize, již po čtvrté bez přerušení. Úspěch byl o to cennější, že družstvo bylo složeno výhradně z vlastních odchovankyň, což byl na tuto dobu unikátní příklad mezi ligovými oddíly bojujícími o prvenství. Na tomto úspěchu se podílely: Milena Klinkovská, Olga Chlupová, Jarmila Hemerková, Jana Slabá, Hana Marečková, Ludmila Šenková, Světlana Michková, Jana Vitovská. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 1. Olga Chlupová a mezi kolektivy plavkyně zase zvítězily.

Rok 1976:

Olga Chlupová se v roce 1976 jako první žena v ČSSR dostala na 100m kraul pod hranici 1 minuty (59,9) a na evropském poháru byla druhá na 100 m znak i na 200 m motýlek. Jana Slabá se umístila na čtvrtém místě na 200 m motýlek v téže soutěži. Mezi nejlepších 10 sportovců Gottwaldova bez udání pořadí byla zařazena Olga Chlupová a mezi 3 nejlepší kolektivy plavkyně TJG.

Rok 1977:

Rok 1977 byl pro gottwaldovské plavání ve srovnání s roky předešlými chudší, Hana Marečková získala dva mistrovské tituly, ale přesto se plavkyně umístili v anketě o nejlepšího sportovce Gottwaldova takto: 4. Hana Marečková, 9. Jana Slabá a v kolektivech se ženy umístily na druhém místě.

Rok 1978:

Úspěšný jako v předcházejících letech byl plavecký oddíl i v roce 1978. Hana Březíková získala tituly mistra ČSR i ČSSR a zúčastnila se ME. Ženy v tomto ročníku I. ligy obsadily druhé a muži čtvrté místo. Mezi nejlepších 10 sportovců Gottwaldova bez udání pořadí byli zařazeni Hana Březíková a Radek Havel a mezi 3 nejlepší kolektivy plavkyně TJG.

Rok 1979:

13. října 1979 uspořádal oddíl ke 40. výročí založení organizovaného plavání utkání všech plaveckých generací TJG, při této významné události zasloužilí členové oddílu a úspěšní reprezentanti obdrželi pamětní medaile jako ocenění dlouhodobé obětavé práce. Družstvo žen již posedmé zvítězilo v I. lize. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 4. Hana Březíková, 5. Vlastimil Černý, 7. Radek Havel, 9. Romana Foralová a mezi kolektivy zvítězily ženy a muži byli třetí.

Rok 1980:

Rok 1980 patřil k jednomu z nejúspěšnějších v celé bohaté historii gottwaldovského plavání. Radek Havel byl vůbec prvním plavcem TJG, který si vybojoval účast na OH (Moskva ´80). Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Hana Březíková, 3. Radek Havel, 4. Vlastimil Černý a mezi kolektivy obsadily ženy druhé a muži třetí místo.

Rok 1981:

Vlastimil Černý startoval v roce 1981 na ME a Hana Březíková na světovém poháru. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Vlastimil Černý, 3. Hana Březíková a mezi kolektivy ženy vyhrály a muži obsadili třetí místo.

Rok 1982:

V roce 1982 byla zahájena výstavba nových zimních lázní s 50 metrovým krytým bazénem. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Hana Březíková a mezi kolektivy se opakovalo umístění z minulého roku.

Rok 1983:

V roce 1983 pokračovala výstavba 50 metrového bazénu. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 5. Dana Buriánová a mezi kolektivy obsadily ženy třetí místo.

Rok 1984:

7. prosince 1984 se splnil dlouholetý sen plaveckého oddílu a sportovní veřejnosti celého okresu. V předvečer konání XXI. ročníku Vánoční ceny je slavnostně otevřen nový 50 metrový bazén, který má přispět ke zvýšení úrovně plaveckého sportu. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Radek Havel a mezi kolektivy obsadili muži třetí místo.

Rok 1985:

V roce 1985 byl gottwaldovský oddíl pořadatelem dvou významných mezinárodních podniků. Byl to XXI. ročník soutěže juniorů DRUŽBA za účasti 500 borců z 9 zemí a XXII. ročník Vánoční ceny. Po otevření nového bazénu se rozběhla výuka základního a zdokonalovacího plavání pro děti. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Radek Havel, 8. Jana Vilímová a mezi kolektivy obsadily ženy třetí místo.

Rok 1986:

Rok 1986 znamenal pro gottwaldovské plavání výrazný výkonnostní vzestup u žáků sportovních tříd. Byl to výsledek realizace a uvedení v život nové progresivní koncepce tréninkového procesu se žáky plaveckých tříd. Druhé místo je toho důkazem. I v tomto roce se uskutečnila v 50 m bazénu celá řada hodnotných plaveckých závodů. Největším a nejmasovějším byla štafeta měst 1000 x 100 m, která řádně prověřila organizační schopnosti pracovníků plaveckého oddílu. Dále to byla I. liga a mistrovství ČSSR žáků. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Jana Vilímová, 8. Jana Slabá.

Rok 1987:

Nový plavecký areál umožnil, aby se do plaveckého výcviku zapojilo 14643 žáků, výcvik zajišťovaly 2 metodičky a 22 cvičitelů z povolání. Nejúspěšnější plavkyní v roce 1987 byla Jana Vilímová s pěti tituly mistryně ČSSR. Z mezinárodních závodů DRUŽBA v severokorejském Pchjongjangu přivezl juniorský reprezentant Petr Veselý stříbrnou a bronzovou medaili ze štafet. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 2. Jana Vilímová, 7. Jana Slabá, 9. Vladimír Dorňák a mezi kolektivy ženy zvítězily.

Rok 1988:

V roce 1988 získala nejvíce mistrovských titulů Jana Slabá a to čtyři. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 6. Jana Slabá, 7. Jana Vilímová.

Rok 1989:

Celý rok 1989 probíhal ve znamení 50. výročí organizovaného plavání v našem městě. Oslavy vyvrcholily 21. října nejprve sportovním programem v plaveckém areálu a poté slavnostní členskou schůzí na hotelu Moskva. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova - 3. Vladimír Dorňák, 6. Marcela Kubalčíková, 7. Jana Vilímová.

Rok 1990:

Rok 1990 znamenal po předchozí sametové revoluci v listopadu 1989 převratné změny v životě našeho národa a tím i výrazné změny ve všech oblastech našeho města. 1. ledna se městu vrátil historický název Zlín. Na tuto skutečnost reagovala i tělovýchovná jednota a po dohodě s členstvem změnila svůj název na SK Zlín. Zlínští plavci si udržují vzestupný trend. V anketě expertů a novinářů o nejlepšího československého plavce vítězí Jana Vilímová a na třetím místě se umisťuje Vladimír Dorňák. V kategorii dálkových plavců figuruje na třetím místě Jana Slabá. Reprezentační dres oblékli: Jana Vilímová, Jana Slabá, Marcela Kubalčíková, Vladimír Dorňák a juniorka Gabriela Hlaviznová. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova bez udání pořadí - Vladimír Dorňák, Gabriela Hlaviznová, Marcela Kubalčíková, Jana Vilímová.

Rok 1991:

V roce 1991 pokračovalo zlínské plavání v úspěšném účinkování i přestože bylo zrušeno středisko vrcholového sportu mládeže. Vladimír Dorňák úspěšně startoval na ME v Aténách, Marcela Kubalčíková překonala čs. rekord na 200 m znak a byla zařazena mezi nejlepší desítku čs. plavců. Jana Slabá byla šestá na mezinárodně nejvýznamnějším maratónu Capri - Neapol. Pořadí nejlepších sportovců Gottwaldova bez udání pořadí - Vladimír Dorňák, Marcela Kubalčíková, Jana Slabá, Daniel Málek.

Rok 1992:

Oddíl se v roce 1992 dokázal vypořádat s finančními problémy, které sebou přinesla transformace naší ekonomiky. Marcela Kubalčíková překonala čs. rekord na 200 m motýlek a stala se trojnásobnou mistryní ČSFR. Vladimír Dorňák se stal mistrem ČSFR na 100 m motýlek a Jana Slabá získala mistrovský titul v dálkovém plavání. Nejlepším sportovcem SK Zlín se stala Marcela Kubalčíková.

Vysokou výkonnost si členové našeho oddílu udrželi i další sezónu. Celkem jsme získali 55 medailí z mistrovství ČR. Marcela Kubalčíková se kvalifikovala na ME. Žáci plaveckého oddílu již po několikáté zvítězili v soutěži sportovních tříd v rámci celé ČR. Mezi deset nejúspěšnějších sportovců okresu se dostala i Marcela Kubalčíková.

Rok 1995:

V roce 1995 se dva zlínští plavci po kratší odmlce uplatnili na vrcholných evropských soutěžích. Dvaadvacetiletý Daniel Málek startoval úspěšně na ME ve Vídni (10. místo na 100 m prsa) a Ivo Benda na letní světové univerziádě v Japonsku. Ivo vytvořil i nový rekord ČR na 50 m volný způsob a potvrdil tak pověst nejrychlejšího sprintera. Nejlepším sportovcem SK Zlín se stal Daniel Málek a Ivo Benda se umístil mezi dalšími devíti sportovci.

Rok 1996:

Rokem 1996 začíná zatím nejúspěšnější období zlínského plavání. Daniel Málek obsadil na světovém poháru v Sheffieldu 2x druhé místo a na ME v krátkém bazénu získal bronzovou medaili na 50 m prsa. Na OH v Atlantě se stal se stal svým 10. místem na 100 m prsa nejúspěšnějším českým plavcem. Ivo Benda na SP v Sheffieldu obsadil 3. a 4. místo na 50 a 100 m volný způsob. Prvoligové družstvo mužů obsadilo třetí místo.

Rok 1997:

Rok 1997 zahájil Daniel Málek třetím místem na SP v Paříži na 100 m prsa a na dubnovém MS v Göteborgu obsadil 9. místo na 200 m prsa. V hlavním závodě na ME v Seville získal 2x bronzovou medaili na 100 a 200 m prsa a byl nejúspěšnějším členem celé plavecké výpravy. Mužům se poprvé v historii podařilo zvítězit v I. lize, ale i díky tomuto velkému úspěchu byli při vyhlašování nejlepšího kolektivu SK Zlín odsunuti až na druhé místo. Vítězství je o to cennější, že všichni členové jsou odchovanci zlínského plavání. V jednotlivcích opět zvítězil Daniel Málek.
V listopadu byl zprovozněn zásluhou Petra Veselého web Zlinswim.wz.cz jako vůbec první internetové stránky plaveckého klubu v ČR.

Rok 1998:

Ligovému družstvu mužů se nepodařilo obhájit vítězství v I. lize, ale druhé místo je také velikým úspěchem. Na mistrovství Evropy na krátkém bazénu v Sheffieldu jsme měli čtyři plavce Dana Málka, Marcelu Kubalčíkovou, Ivo Bendu a Lucku Vyoralovou. Nejlepšího výsledku dosáhl Dan Málek na 50 prsa 4. Místo, Ivo Benda vytvořil nový rekord ČR na 100 VZP 50,58. Lucie Vyoralová při své premiéře mezi dospělými obsadila velmi pěkné 15 místo na 100 PZ. Při vyhlášení nejlepších sportovců Zlína jsme měli mezi 10 ti nejlepšími Dana Málka, Lucku Vyoralovou a Lukáše Urbánka, který na MS postižených na Novém Zélandu v kategorii C9 obsadil na 1500 VZP 3 a 400 VZP 4. místo.

Rok 1999:

V roce 1999 na MS v Hong Kongu dala o sobě vedět Marcela Kubalčíková a po třinácti letech v bazénu se konečně dočkala velkého finále v němž obsadila 8. Místo na 200 znak. Ivo Benda se zúčastnil univerziády na Mallorce splnil limit B na ME na které mu nebylo umožněno odcestovat. V I. Lize obsazuje mužské i ženské družstvo druhé místo za Kometou Brno. Na ME juniorů v Moskvě dosáhla nejlepšího českého výsledku Lucie Vyoralová ve finále polohového závodu na 200 metrů, v němž doplavala na čtvrtém místě. Na ME v Istanbulu jsme moc velkou díru do světa neudělali, možná i díky žaludečním potížím celé české výpravy. Dan Málek obsadil 8. a 12. místo a Marcela Kubalčíková 15. a 16. místo. Čest zlínského plavání zachránil Lukáš Urbánek druhým místem na ME spastiků v Braunschveigu a také Petr Veselý, který se na ME masters v Innsbrucku stal mistrem Evropy na trati 200 m VZP a na dvojnásobné trati přidal ještě stříbrnou medaili. Solidní umístění dovezl z ME v Lisabonu 10. - 12. 12. Dan Málek – 6. 100P (Rekord ČR), 6. 200P, 9. 50P. Celkem ve všech kategoriích jsme dovezli z mistrovství republiky 104 medailí.

Rok 2000:

Rok 2000 je rokem olympijským, ale také rokem, kdy zlínské plavání zaznamenalo největší úspěchy v dosavadní historii oddílu. Vše začalo světovým pohárem v únoru v Paříži. Dan Málek zvítězil v závodě na 50 metrů prsa časem 27,80. Z kvalitně obsazeného závodu světového poháru přivezl navíc 3. místo ze 100 metrů prsa a 4. místo z dvojnásobné trati. Dalším závodem bylo mistrovství světa na krátkém bazénu v Aténách, Dan Málek obsadil na 50m prsa 5. místo, 100m prsa 7. místo a 200m prsa 5. místo v nových českých rekordech. Na mistrovství Evropy v Helsinkách obsadil Dan Málek na 100m prsa 4. místo a na 50m prsa 6. místo. MS se zůčastnila i Marcela Kubalčíková, 200m motýlek 10. místo. Vše vyvrcholilo na Olympijských hrách v Sydney kde Dan Málek vybojoval dvě pátá místa na 100m a 200m prsa. A stal se tak nejúspěšněším českým plavcem v historii. Možná se zdá, že už těch úspěchů bylo dost, ale to ještě nebylo všechno. Na sklonku roku na ME ve Valencii Dan Málek zazářil. Stal se mistrem Evropy na 50m prsa, 2. místo na 100m prsa a 3. místo na 200m prsa. Z devíti startů osm českých rekordů. Navíc překonal hranici jedné minuty na 100m prsa. Marcela Kubalčíková také překvapila - 200m znak 5.místo a 200m motýl 6. místo, Ivo Benda se vrátil po operaci ramene a na 50m kraul v novém českém rekordu obsadil 14. místo. Další úspěchy slavil Petr Veselý, který dovezl MS masters v Mnichově čtyři medaile - 400m kraul 2. místo, 400m pz 2. místo, 200m kraul 3. místo, 800m kraul 3. místo. Lukáš Urbánek se zůčasnil paralympiády v Sydney a medaile mu unikla na 400m kraul o jedinou setinu. Z mistrovství ČR zlínští plavci dovezli celkem 29 medailí. V I. lize opět obsadili ženy i muži shodná druhá místa. Nejúspěšnějším sportovcem Zlínska se stal Dan Málek, mezi 10 ti nejúspěšnějšími se objevila i Marcela Kubalčíková. Nejúspěšnějším kolektivem byli plavci a plavkyně SK Zlín.

Rok 2001:

V roce 2001 se plavci Zlína zúčastnili mistrovství světa na dlouhém bazénu, světové univerziády, mistrovství Evropy na krátkém bazénu, ME handicapovaných plavců, MEJ a několika mezistátních utkání. Zásluhou "silné zlínské trojky" Daniela Málka, Marcely Kubalčíkové a Ivo Bendy se také několikrát opravovaly rekordní české tabulky. Stávalo se tak při vrcholných soutěžích, jako je P-ČR, ME v Antwerpách i MS ve Fukuoce, což svědčí i o kvalitách trenéra Petra Přikryla, který ví, jak své svěřence připravit na velkou soutěž.
MS v japonské Fukuoce ve dnech 22.-29.7. se zúčastnil Daniel Málek a trenér P. Přikryl. Dan vybojoval 8. místo 200P (ČR), 10. místo 100P a 50P (ČR), světové univerziády v čínském Pekingu se ve dnech 23.-29.8. zúčastnila M. Kubalčíková (8. místo 200M v ČR, v semifinále na 100M byla 11., v semifinále na 100Z byla 12., na 200Z obsadila 16. místo). Ivo Benda byl v semifinále 50VZ 10., na 100VZ byl 23. ME na krátkém bazénu v belgických Antwerpách ve dnech 13.-16. prosince se zúčastnil D. Málek, M. Kubalčíková, Ivo Benda a trenér P. Přikryl. Dan vyplaval 3. místo na 100P (ČR) +200P, 5. 50P (ČR), Marcela byla 8. 200M (ČR), na 200Z byla diskvalifikována. I. Benda byl 14. na 100VZ (ČR) a 17. na 50VZ. ME handicapovaných plavců se konalo ve švédském Stockholmu. Lukáš Urbánek se stal dvojnásobným mistrem Evropy, a to na 100VZ a 400VZ. MEJ v La Valettě na Maltě se zúčastnila E. Pančošková s těmito výsledky: 17. 200Z, 18. 100VZ, 25. 200VZ. A nakonec světový pohár v Berlíně - M. Kubalčíková 7. 200M, 9. 200Z
V Monaku - Benda 5. semif. 50VZ, 16. 100VZ, 23. 100P,Málek = 1. 100P, 2. 50P (ČR)+200P, Kubalčíková = 5. 200Z+200M.
Zásluhou těchto tří závodníků se musely 10x přepisovat české rekordní tabulky (více ve výroční zprávě za rok 2001).
V první lize se ženy umístili na druhém a muži na třetím místě. Celkem jsme dovezli z mistrovských soutěží všech věkových kategorií 40 medailí (12-14-14).
Do desítky nejlepších sportovců okresu Zlín byli zařazeni Daniel Máleka Lukáš Urbánek.

Rok 2002:

Jako každoročně i v roce 2002 byla termínová listina bohatá na domácí i zahraniční závody, kterých se zúčastnili členové Plaveckého klubu Zlín. Pokles formy Daniela Málka (snad vinou problémů spojených se studiem, nebo problémů zdravotních či tréninkových?) plně nahradila Marcela Kubalčíková, nejstarší aktivní členka klubu, která „zraje jako víno” a byla letos při mnoha vrcholných zahraničních startech úspěšnější než Dan. „Zlínská trojka” Kubalčíková, Málek, Benda reprezentovala Zlín na světovém poháru v Monaku, MS v Moskvě, ME v Berlíně i v Riese. Také na soutěžích handicapovaných sportovců měl Zlín své tradiční zastoupení v osobě Lukáše Urbánka, který na MS v Argentině pod vedením nového trenéra Mgr. Z. Kasálka vybojoval 2 stříbrné medaile.
Liga - muži 2. místo, ženy 3. místo

V roce 2002 na mistrovství Evropy na krátkém bazénu v Riese byl Daniel Málek dvakrát desátý na 100 a 200mP.Marcela Kubalčíková osmá na 200mM a devátá na 200mZ. Ivo Benda byl šestnáctý na 50mVZ. Ve stejném roce se konalo mistrovství Světa na krátkém bazénu v Moskvě, kde byl ze zlínské trojice nejůspěšnější Ivo Benda, když obsadil 12. místo na 100mVZ a jako první český plavec překonal hranici 49vt na 100mVZ . Daniel Málek byl nejlépe třináctý na 50mP a Marcela Kubalšíková třikrát sedmnáctá na 200mM,100mZ a 200mZ..Na VC Ostravy překonal Ivo Benda již historický rekord na 50mVZ časem 22,86. Kromě výše tří jmenovaných získali mistrovské tituly v kategoriích žactva Martin Tomášek a Michal Zouhar,v kategorii dorostu Filip Zvonek a v kategorii dospělých Radka Kyliánová. Celkový počet mistrovských titulů ve všech kategoriích byl 23. V první plavecké lize obsadili muži druhé a ženy třetí místo. V desítce nejlepších sportovců města Zlína byli: Daniel Málek, Marcela Kubalčíková a Lukáš Urbánek.

Rok 2003:

Na mistrovství Evropy v roce 2003 v Dublinu se Danielovi Málkovi již nedařilo, když jeho nejlepším umístěním bylo 20. místo na 50mP. Rovněž tak na mistrovství Světa v Barceloně obsadil až 22.místo na 100mP.Na mistrovství Evropy juniorů v Glasgow, získává Martin Perutík 10. místo na 1500mVZ. Mistrovské tituly kromě Málka,Bendy a Kubalčíkové získávají v kategorii žactva Michal Zouhara Karel Beníček, v kategorii dorostu , Martin Tomášek,Zbyněk Sekanina a Martin Perutík i v dospělých. Celkový počet mistrovských titulů ve všech kategoriích byl 20. V první plavecké lize obsadili muži druhé a ženy třetí místo.
Po delší době dal o sobě vědět veterán Petr Veselý, který kromě domácích mistrovských titulů a českých rekordů ve své věkové kategorii přivezl zlato z 5ti kilometrové trati z Mistrovsktví Evropy ve francouzském Millau.

Rok 2004:

Na mistrovství Evropy Madridu v roce 2004 obsazuje Daniel Málek 14. místo na 50mP, Marcela Kubalčíková 17. místo na 200mM. Ve stejném roce se na OH v Athénách Danieli Málkovi již vůbec nedařilo a obsadil 28.místo na 100mP. Na celkovém zisku osmi mistrovských titulů se kromě Málka a Kubalčíkové podíleli ještě Martin Perutík a Jitka Kuchtíčková . V první plavecké lize obsadili muži čtvrté místo a ženy se do finále nekvalifikovaly. V desítce nejlepších sportovců města Zlína byli L.Urbánek a Daniel Málek. Petr Veselý se zúčastnil MS masters v italském Riccione odkud dovezl dvě bronzové medaile (400pz, 400vz).

Rok 2005:

V roce 2005 se koná mistrovství Evropy na krátkém bazénu v Terstu a Daniel Málek obsazuje 16, místo na 50mP. V létě se koná mistrovství Světa na50m bazénu v Montrealu, kde Daniel Málek získává 21. místo na 50mP a Marcela Kubalčíková 23. místo na 200mM. Kromě výše jmenovaných získávají mistrovské tituly v kategorii dorostu Michal Zouhar a Adam Valenta. Celkový počet mistrovských titulů za sezonu činí 10. V první plavecké lize obsadili hoši čtvrté místo. Děvčata se do finále nekvalifikovala. V desítce nejlepších sportovců města Zlína byli Marcela Kubalčíková a Daniel Málek.

Rok 2006:

Ještě v roce 2006 se zlínská dvojice nominovala na mistrovství Světa na krátkém bazénu v Šanghaji. Marcela Kubalčíková obsadila 14. místo na 200mM a Daniel Málek 20.místo na 50mP. Mistrovské tituly v kategorii dorostu získala 3x Markéta Strapková a 1x Martin Tomášek. V kategorii dospělých Marcela Kubalčíková a Daniel Málek po jednom mistrovském titulu. Celkem jsme získali 6 mistrovských titulů. V první plavecké lize obsadili hoši 3. místo a děvčata osmé místo.V desítce nejlepších sportovců města Zlína byla Marcela Kubalčíková.

Rok 2007:

V roce 2007 se na mezinárodní soutěže neprobojoval nikdo se zlínských závodníků. Mistrovské tituly získali: v kategorii žactva Martin Chmelický , štafeta žáků na 4x50mVZ, Vaněčka,Jelínek,Přílučík,Chmelický a v mladším žactvu Jan Malůš. V kategorii dorostu to byl Michal Zouhar. V první plavecké lize obsadili hoši čtvrté místo, děvčata se do finále nekvalifikovala.

Rok 2008:

V roce 2008 náhle umírá pan Josef Liška, zakladatel zlínského systému plavání.

V roce 2008 získali mistrovské tituly: štafeta žákyň: Juřicová,Lavičková,Kolářová a Gajdošíková- celkem tři tituly -2x v zimě a 1x v létě. V kategorii dorostu to byl Jan Huták, který získal 2x mistrovský titul na 200mM. V první plavecké lize obsadili hoši třetí místo. Děvčata se do finále nekvalifikovala. 

Rok 2009:

V roce 2009 strartoval Martin Tomášek na Světové universiádě v Bělěhradě a Karel Beníček na mistrovství Evropy juniorů v Praze. Ve finále plavecké ligy obsadili muži i ženy šesté místo. Na zimní mistrovství ČR 18.-20.2. v Č.Budějovicích zvítězili Jitka Kuchtíčková na 200mVZ a Markéta Strapková na 100mZ. Druhá místa obsadili Martin Tomášek na 200mVZ a Michal Zouhar na 100mZ Bronzové medaile vybojovali Michal Zouhar na 400mVZ a třikrát štafeta děvčat na 4x200mVZ, 4x100mVZ a 4x100PŠ. Na letním mistrovství jsme zaznamenali dvakrát první místo. Jitka Kuchtíčková na její oblíbené trati 200mVZ a štafeta děvčat na 4x100mVZ. Dvakrát druhý byl Martin Tomášek na 200 a 400mVZ.. Třetí místa vybojovaly Markéta Strapková na 100mZ a Jitka Kuchtíčková na 50mVZ a štafeta děvčat na 4x100mPŠ. Na zimním mistrovství ČR dorostu v Plzni obsadili druhá místa Karel Beníček na 50mZ a Jana Hanuštiaková na 50mP. Dvě třetí místa získali Karel Beníček na 200mVZ a Jana Hanuštiakována 100mP. Na letním mistrovství ČR dorostu získala první místo štafeta chlapců na 4x100mVZ a dvě druhá místa vybojoval Karel Beníček na 50mZ a 100mZ.

Rok 2010:

Markéta Strapková startovala na mistrovství Evropy jak na 50m bazénu v Budapešti, tak i na 25m bazénu v holandském Einhovenu. Karel Beníček startoval na svém druhém mistrovství Evropy juniorů tentokrát v Helsinkách.
Na letním mistrovství České republiky se ze zlínských plavců nejlépe umístila Jitka Kuchtíčková když obsadila 3. místo na 50mVZ a 100mVZ. Bronzovou medaili získala štafeta děvčat na 4x1OOmPŠ ve složení: Strapková,Hanuštiaková,Kuchtíčková a Kyliánová.
Na zimním mistrovství České republiky získala třikrát stříbro Markéta Strapková v disciplínách 50Z,50VZ a 100VZ. Dvakrát třetí místo obsadily obě štafety děvčat na 4x100PŠ a 4x100VZ v sestavě: Strapková,Kuchtíčková,Dohnálková a Horníková.
Na letním mistrovství České republiky dorostu byl Karel Beníček dvakrát první na 50Z a 100Z a dvakrát druhý na 100VZ a 200VZ. Bronzovou medaili získala štafeta dorostenců na4x100mVZ ve složení Beníček, Huták, Strnad a Hovorka. Na zimním mistrovství dorostu byl na prvním místě Karel Beníček na 50Z a Jan Jelínek na 100mP. Druhé a třetí místo získal Karel Beníček na 100Z,100VZ a 100PZ. Mistrovský titul v kategorii žactva získal Jan Malůš na 50mVZ a štafeta děvčat na 4x50m VZ.

V plavecké lize se muži ženy umístily shodně na šestém místě

Po 19ti letech úspěšného vedení klubu se s námi rozloučil Ing. Jaroslav Sýkora a na jeho místo nastoupil Ing. Karel Jajtner. Pan Sýkora nadále zústává fanouškem našeho klubu. 

Rok 2011

Rok 2011 byl pro plavecký klub Zlín v mnohém zlomový. Byl to rok, ve kterém se neplánovaně změnilo vedení klubu, kdy se někteří naši bývalí členové rozhodli osamostatnit, důsledkem čehož členská základna PKZ částečně prořídla. Nový výbor klubu začal pracovat v tomto složení: Ing. Ivo Benda – předseda klubu, Ing. Miroslav Rochovanský, Mgr. Zdeněk Kasálek, Mgr. Věra Zelinková,Petr Veselý, Ing. Jiří Přibyl, Jiří Šup- členové. Přes veškeré úsilí a snahu o zajištění stability a držení členské základny, došlo k založení nového subjektu a k 1.9.2011 opustilo náš klub 90 členů, převážně dětí ze sportovních tříd.Jsme přesvědčeni, že tato událost, bude v dlouhodobém horizontu pro náš klub ozdravná a prospěšná.  Nastala příležitost pro restrukturalizaci a optimalizaci chodu klubu. Můžeme říci, že události z roku 2011 nás nezlomily, ale posílili. Všichni trenéři, cvičitelé, závodníci se semkli a pracovali ještě s větším elánem. Za to jim všem patří dík.

Přehled výsledků nejdůležitějších závodů:
LM ČR dorostu – 3. místo-Jana Hanuštiaková na 50P a Jan Jelínek na 100P
LM ČR dospělých- 2.místo- Jitka Kuchtíčková na 200VZ, a Karel Beníček na 100Z, 3,místo-Karel Beníček na 50Z a štafeta žen na 4x100m polohová štafeta: Strapková,Rochovanská,Kuchtíčková,Adámková,
ZM ČR dospělých-2.místo-Markéta Strapková na 100Z, 3. místo –Karel Beníček na 50Z
ZMČR dorostu-2.místo-Diana Rochovanská na 50P a 3. místo na 50P 6.místo-Jana Hanuštiaková na 50P, 8. místo-B.Adámková na 100VZ, Jan Jelínek- 3 místo na 100P.

Ve finále plavecké ligy obsadila zlínská děvčata osmé místo.

Markéta Strapková byla vyhlášena  mezi desítkou nejlepších sportovců města Zlín

Rok 2012

I přes komplikované období se podařilo tento rok úspěšně zvládnout. Díky úsporným opatřením a zvýšené aktivitě při jednání se sponzory a navzdory sníženým dotacím, se podařilo ukončit rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem. Plavecký klub Zlín se musel vyrovnat se zvýšením nájemného za bazén téměř o 45%, což se projevilo ve zmenšení tréninkových prostor. Díky pořádání letních příměstských táborů a kvalitní práce v přípravce, narost celkový počet členů klubu o 30%.

Přehled výsledků nejdůležitějších závodů:
LM ČR dorostu: Diana Rochovanská 2.místo-50 a 100P, 3. místo: 200P, Jan Jelínek 2x 4.místo na 50 a 100P, Robin Blažek 3x 5. místo na 50,100,200Z,
LM ČR dospělých: Markéta Strapková 2. místo -100Z. 3.místo -50Z, 6. místo -50VZ, Karel Beníček- 3.místo-50Z, 5. Místo- 100Z, Martin Tomášek- 4.místo na 400VZ.
ZM ČR dospělých: Markéta Strapková- 2x 2.místo na 50 a 100VZ, 3. místo -100Z, 4.místo na 50Z , Karel Beníček-4.místo na 50Z a šesté místo na 100Z a 200Z, Eduard Ullmann- šesté místo na 200P.
ZM ČR dorostu: Diana Rochovanská 3 x 3-místo: 50,100,200P, Jan Jelínek-3-místo na200P a 4-místo na 50 a 100P, Robin Blažek- 3x 4.místo: 50,100,200Z.

Ve finále plavecké ligy obsadili zlínští muži 7. Místo

Markéta Strapková a Kateřina Kuldová byly vyhodnoceny mezi nejlepší desítkou města Zlína.

Rok 2013 - 2018

Od roku 2013 nemáme zatím zpracovánu historii, nicméně potřebné informace můžete načerpat z publikovaných ročenek: ke stažení >ZDE<

Předsedové klubu

Předsedové plaveckého klubu ve Zlíně

SK Baťa:
1939 - 45 Dr. Josef HOUDEK
1945 - 46 Václav KOVÁŘ
1946 - 47 Vladimír ČAJKA
1947 - 49 Adolf MIKL

Sokol Svit:
1949 - 51 Rostislav CHMELAŘ

DSO Spartak, DSO Jiskra:
1952 - 55 Evžen HEČKO (Spartak)
1952 - 54 Vladimír ČAJKA (Jiskra)
1955 Štěpán VOZÁRIK (Jiskra)

TJ Gottwaldov:
1956 - 67 Evžen HEČKO
1968 - 69 Vlastimil DOČKAL
1970 - 75 Evžen HEČKO
1976 - 80 Jan PROCHÁZKA
1981 - 84 František ŠOBORA
1985 - 89 Ing. František BŘEZÍK

SK Zlín
1990 - 92 Ing. František BŘEZÍK
1992 - 2010 Ing. Jaroslav SÝKORA
2010 - 2011 Ing. Karel JAJTNER
od 2011 Ing. Ivo BENDA

Umístění v 1. lize v historii klubu

Celorepubliková 1. plavecká liga a později soutěž družstev se poprvé konala v roce 1964.

rokženymuži
19643.4.
19654.4.
19663.5.
19671.5.
19681.6.
19692.-
19702.-
19712.-
19721.-
19731.-
19741.-
19751.-
19761.-
19772.5.
19782.4.
19791.3.
19801.2.
19811.5.
19822.3.
19835.5.
19845.5.
19854.4.
19863.5.
19872.5.
19883.6.
19894.5.
19906.3.
19914.4.
19923.-
19934.6.
19946.6.
19956.3.
19965.3.
19976.1.
19984.2.
19992.2.
20002.2.
20012.3.
20023.2.
20033.2.
200410.3.
20059.4.
20068.3.
200711.4.
20089.3.
20096.6.
20106.6.
20118.9.
201216.7.
20139.7.
201411.13.
201515.11.
201612.14.
201716.-
20188.-
201910. (2. místo - 2. liga)14. (6. místo - 2. liga)
20208. (neúčast ve finále - marodka)15. (7. místo - 2. liga)
20217.11. (3. místo - 2. liga)
20228.11. (3. místo - 2. liga)
202318. 9. (1. místo - 2. liga)

 

medailová bilancezlatostříbrobronz
ženy10107
muži167

 

Československé a české rekordy

Vytvořili nové československé a české rekordy v kategorii dospělých v individuálních disciplínách

1962Marie Kočendová200VZ
1963Marie Kočendová200VZ
1964Marie Kočendovácelkem 12x
1965Marie Kočendovácelkem 9x
1966Marie Kočendovácelkem 8x
1967Marie Kočendová200VZ 2x
1967Dana Perková100M 3x
1968Dana Perková200M 2x
1968Marie Kočendová400PZ
1968Hana Pachlová100M
1969Marie Kočendová100VZ 2x
1970Marie Bradíková400VZ, 800VZ
1971Marie Bradíkovácelkem 11x
1973Olga Chlupovácelkem 12x
1973Jarmila Hemerková800VZ 3x
1974Jarmila Hemerkovácelkem 17x
1974Olga Chlupová200VZ 2x
1975Olga Chlupová100VZ, 200VZ 2x
1975Jarmila Hemerková800VZ, 400VZ 2x
1975Jana Slabá200M
1976Hana Marečková200M 2x
1977Hana Marečková100M 2x, 200M 2x
1979Romana Foralová200Z
1980Hana Březíková200PZ 3x, 400PZ 2x, 100P 2x
1981Hana Březíková200PZ, 100P
1981Vlastimil Černýcelkem 7x 100VZ,100M,200M
1982Vlastimil Černý100VZ, 200M 2x
1990Jana Vilímová400PZ 3x
1990Gabriela Hlaviznová50M
1991Marcela Kubalčíková200Z
1992Marcela Kubalčíková200M
1993Marcela Kubalčíková200M
1995Daniel Málek100P
1995Ivo Benda50VZ
1996Daniel Málekcelkem 10x
1996Ivo Benda50VZ 2x
1997Daniel Málek100P, 200P
1998Ivo Benda50VZ 3x
1998Daniel Málek50P
1999Daniel Málek100P 2x
1999Ivo Benda100VZ 2x
1999Marcela Kubalčíková200M
2000Marcela Kubalčíková200M 2x
2000Ivo Benda50 VZ 2x
2000Daniel Málekcelkem 13x 50, 100, 200P
2001Marcela Kubalčíková200M 3x
2001Ivo Benda50VZ,100VZ
2001Daniel Málek50P, 100P, 200P
2002Ivo Benda50VZ 2x, 100VZ 2x
2023Miroslav Knedlabazén 50m: 50Z 2x, 100Z 1x, 200PZ 3x, bazén 25m: 50Z 1x, 100PZ 3x, 200PZ 1x; celkem 11x
   
   

Celkem 179 československých a českých rekordů v kategorii dospělých.

Úspěšní dorostenci z 50tých let

Zdeněk Kolomazník, Alena Chvátalová, Richard Jecho, Evžen Hečko ml., Pavel Fiala a Josef Stavjaník.

Zdeněk Kolomazník - první dorostenecký rekordman ČSSR

Alena Chvátalová - první dorostenecká přebornice ČSSR

Richard Jecho, Evžen Hečko ml., Pavel Fiala a Josef Stavjaník několikanásobná rekordní a přebornická štafeta ČSSR dorostu

Úspěšná štafeta žen 1966

Marie Mikulčíková, Marie Kočendová, Junková a Dana Perková

Liga žen - poprvé mistryně 1967

Úspěšné družstvo žen, které poprvé v roce 1967 vybojovalo titul mistra ČSSR v 1. plavecké lize.

Stojí: Dobromila Pavlíková, Hana Pachlová, Anna Krejčí, Ivana Machačková, Bohumila Holeňová
Sedí: Marie Mikulčíková, Vlasta Krupičková, Věra Slováčková, Dana Perková, Marie Kočendová

Liga mužů - poprvé mistry 1997

Úspěšné družstvo mužů, které poprvé v roce 1997 vybojovalo titul mistra ČR v 1. plavecké lize. (soutěži družstev).

Nahoře: Tomáš Odstrčil, Martin Prokeš, Ondřej Sýkora, Lukáš Kozubík, Přemysl Gogela
Dole: Aleš Bitala, Ivo Benda, Daniel Málek, Martin Vondra, Tomáš Ševčík a Petr Veselý

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz