Plavci Naděje

PK Zlín a handicapovaní plavci SK BERANI NADĚJE Zlín rozšířili spolupráci

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN rozšiřuje spolupráci s handicapovanými občany a mládeží. Po několika letech úspěšného trénování plavců v kategorii tělesně postižených se do klubu připojili skvělí a nadějní plavci ze sportovního klubu SK BERANI charitní organizace NADĚJE Zlín, která pečuje o mentálně postižené občany a mládež, a má ve svých řadách i zájemce o plavecký sport. Jejich handicap jim nebrání v tom, aby se mohli úspěšně věnovat plavání a dokonce v něm reprezentovali město Zlín i Českou republiku na světových soutěžích handicapovaných sportovců.

Spolupráce PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN s těmito plavci vznikla dlouholetou obětavou trenérskou činností Evy Königové, členky PK Zlín, a byla dovršena v lednu 2014, kdy se 9 plavců Naděje Zlín stalo členy PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN, a následně valná hromada klubu v dubnu 2014 jednomyslně schválila začlenění této skupiny do klubové struktury s plnou podporou sportovní i materiální. Začleněním plavců s mentálním handicapem se tak rozšířila dosavadní skupinu plavců s tělesným handicapem.

Díky zkušenostem našich plaveckých trenérů si tito plavci vylepšují svou plaveckou dovednost a dostávají se na vyšší výkonnostní úroveň ve svých kategoriích, protože pro přípravu např. na mezinárodní závody je již potřebná znalost i metodika na vyšší úrovni, než jim mohou poskytnout obětaví pracovníci Naděje Zlín. Spolupráce s plaveckými profesionály z PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN přináší další impulsy a novinky v tréninkových metodách a přispěla jak k výuce plavců začátečníků, tak i k přípravě plavců, kteří budou 9.září 2014 reprezentovat Českou republiku na Evropských hrách pro sportovce s mentálním handicapem v Belgii.

První výsledky spolupráce se již projevily účastí několika závodníků z SK BERANI NADĚJE Zlín v Plavecké soutěži měst pravidelně pořádané nadací SPRINT Aleše Chaloupky, skvělými výsledky na Mistrovství Moravy a pak i nedávném Mistrovství ČR v Liberci. Na tomto šampionátu se naši zlínští handicapovaní plavci Marek Šnédar, Barbora Spáčilová a jako náhradník Mirek Galia kvalifikovali na již zmíněné Evropské hry do Belgie.

Tato činnost významně přispívá k obohacování života všech členů klubu a jejich začleňování do společnosti. V další spolupráci chtějí trenéři PK Zlín využít zkušeností jak z výuky, tak i závodního plavání, pro další rozvoj těchto handicapovaných sportovců.

Trenéři PLAVECKÉHO KLUBU ZLÍN tak dokazují, že umí nejen naučit plavat malé či odrostlejší děti a vtisknout jim zájem o sport či vychovat špičkové sportovce jako byli Málek, Kubalčíková či v současnosti Markéta Strapková, ale také trénovat a věnovat čas těm, jež mají určitá vrozená omezení. Péče o handicapované mladé sportovce je pevnou součástí klubového programu péče o mládež a občany města Zlína a zlínského regionu.

za PLAVECKÝ KLUB ZLÍN
Jiří Šup
trenér klubového plavání

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz