Hendikepovaní

Plavecký klub Zlín - hendikepovaní

Sezóna 2018/19 - činnost sekce hendikepovaných je obnovena. Opět plaveme každý čtvrtek od 18 do 19 hod. Přijďte mezi nás.
Trenér: Lukáš Kouřil, lukas.kouril2@seznam.cz, tel.: 725 634 623

Přihlášky: ZDE

Činnost sekce handicapovaných plavců při PK Zlín byla zahájena v sezoně 2001/02. Ale již od roku 1995 působil v našem klubu úspěšný reprezentant Lukáš Urbánek. Mistr Evropy na 100 a 400VZ z roku 2001 ve švédském Stockholmu, čtvrtý z Paralympijských her v Sydney 2000. Celkově z ME a MS dovezl Lukáš v letech 1997-2004 dvě zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Do dnešního dne se snaží na jeho úspěchy navázat a podílí se na plavecké přípravě celkem 15 plavců s různým stupněm handicapu.
 

V průběhu naší pravidelné činnosti se u některých jedinců objevily výraznější předpoklady pro výkonnostní sport, a tak vlivem těchto okolností došlo k dalšímu rozdělení plavců na dvě skupiny: na kondiční plavce a na výkonnostní plavce. Toto rozdělení pak respektovalo i další rozdělení tréninkových jednotek a plaveckého programu.

U kondičních plavců je kladen důraz především na osvojování a následné zdokonalování plaveckých způsobů, dále rozvoj vytrvalosti a sociální začlenění v kolektivu. Skupina výkonnostních plavců se po pravidelném tréninku dokázala prosadit v republikových i mezinárodních soutěžích. V žákovských i j

uniorských kategoriích se naši plavci umísťují na medailových pozicích. Lukáš Polčák nar.1994 se dokázal svými výkony nominovat na Mezinárodní mistrovství Německa a pravidelně se účastní soustředění paralympijského týmu pořádaných ČATHS. Kateřina Kuldová nar.1994 se prosadila mezi dospělými. V roce 2010 se nominovala na MS v Eidhovenu, kde skončila na 9.místě a v roce 2011 byla finalistkou na ME v Berlíně. V současné době se tito dva naši nejlepší handicapovaní plavci připravují pod vedením Zdeňka Kasálka. Jsou studenty 2. ročníku sportovního gymnázia.

Za rok 2011 se stala Kateřina Kuldová nejúspěšnějším hendikepovaným sportovcem města Zlína. Její sportovní příprava byla v letech 2011 a 2012 podpořena dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz