Sportovní třídy

Sportovní třídy

PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI

09.12.2017 22:08:11

Vážení rodiče,
 obracíme se na Vás z důvodu snahy zlepšit vzájemnou informovanost mezi plaveckým klubem a rodiči, a současně s cílem vyvarovat se možným problematickým situacím.
Velmi bychom Vás tímto chtěli požádat o vzájemnou komunikaci založenou na dodržování níže uvedených požadavků.

POŽADAVKY NA RODIČE A DĚTI 

 1. Absenci dítěte prosím hlaste formou sms, telefonátem nebo emailem trenérovi ještě téhož dne před tréninkem.
 2. Pokud potřebujete, aby dítě přišlo či odešlo v jiný čas, prosím domluvte se na tom předem s trenérem. Nebo nám sám plavec předá písemnou omluvenku či žádost. (V opačném případě ho nemůžeme z tréninku pustit - máme za něj zodpovědnost). 
 3. Ze závodů je možné se omluvit min 48 hodin před začátkem závodů. (Jinak je nutno uhradit startovné). Z důvodu náhlé nemoci prosím volejte nebo pište ihned trenérovi.
 4. Děti musí na trénink docházet včas! (Trenéři si plavce vyzvedávají u pokladny 50m bazénu, a proto je nutné být tam v přesně stanovenou dobu, tj. nejpozději 15 minut před zahájením tréninku.)
 5. Informujte trenéra o každé změně zdravotního stavu a potížích dítěte nebo i jiných závažných situacích. 
 6. Oddílové příspěvky prosím plaťte včas.   
 7. Ostatní aktivity, doplňkové sporty a účast na závodech nad rámec plánu trenéra, konzultujte vždy s trenérem, aby nedocházelo ke kolizi s plaveckými tréninky a vytčenými cíli.

  POVINNOSTI PK ZLÍN 

 1. PK Zlín má povinnost na základě požadavku rodičů, poskytovat informace týkající se sportovní přípravy a rozvoje dětí.
 2. Umožnit rodičům po dohodě s trenérem účast na tréninku i závodech. 
 3. Umožnit rodičům nahlížet do záznamů dětí (např. docházka).
 4.  Akceptovat žádost rodičů o výjimečné změny při docházce dětí na tréninky (ze závažných důvodů).

 

Za Plavecký klub Zlín, z. s.
Alena Martinková
Vedoucí trenér ST plavání

Vyhledávání

Kontakt

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN® z. s.
Hradská 854
761 05 Zlín

e-mail

info@zlinswim.cz